Givertjeneste

Gavekonto 3626.27.49031
VIPPS 701 928

Avtalegiro - fast givertjeneste

TV12 Bedehuskanalen er en ny kristen tv-kanal som ønsker å formidle evangeliet om Jesus til mennesker i
Norge og i Norden. Kanalen vil sende både på satellitt og digitale plattformer.

TV12 Bedehuskanalen har sin hovedbase i TV12 Mediesenter i Øygarden kommune og vil også være aktiv
på åtte lokale tv-baser rundt om i landet.

TV12 Bedehuskanalen legger vekt på sunn kristen forkynnelse, god sang og musikk, varierte
programformater og nærkontakt med seerne. Vi vil ha et særlig fokus på barneprogrammer, Israelsprogrammer og vil være en aktiv støttespiller for kristen misjon, barmhjertighetsarbeid og kampen mot
fattigdom. For å få dette til, bygger vi et stort nettverk av stabile og gode programleverandører.

TV12 Bedehuskanalen baserer driften på frivillige gaver, i tillegg til sponsormidler og salg av reklame.

Ikke alle har anledning til å gi like mye. Men vi er glade for alle som vil støtte den nye tv-kanalen, uansett
størrelse på gavebeløp eller hvor ofte du kan være med å gi.

Vi arbeider for å bli godkjent som organisasjon med rett til skattefritak for gaver i løpet av 2021.Last ned skjema for avtalegiro

Last ned skjema for "Gideons 300""Gideons 300"

Ikke alle har anledning til å gi like mye. Men får vi på plass «Gideons 300» - 300 faste givere som gir kr 1000 pr måned - vil dette gi en inndekning på nesten 25% av årsbudsjettet.


TV12_farger_middel klokke_mørk grå